ADAL
2º CONVÍVIO DE BENJAMINS DO CLUBE DE ATLETISMO MÓNICAROSA